الأهم فالأهم 

در این جهت که ما در صف مخالف با خدا باشیم همین بس که چیزهایی که خدا و اولیایش بزرگ میدارند را سبک شماریم و اموری را که خیلی به آن اهمیت نداده اند، بزرگ کنیم، برایش وقت زیادی مصرف کنیم و بیش از حد بدان اهمیت دهیم.

همین حالت بس است نسبت به اینکه ما با خدا خیلی آشتی نیستیم. در خط اولیای خدا نیستیم. با نماینده اش حضرت ولی عصر علیه السلام همراه نیستیم.

اگر انسان میخواهد با آنها همراه باشد باید اموری که ایشان برایش وقت گذاشته اند، سفارشات زیاد کرده اند و آن را بزرگ به شمار آورده اند را اهمیت زیادی دهد و نسبت به ضایع شدنش برای خود و برای دیگران غصه بخورد.

اما چیزهایی که اهل بیت علیهم السلام خیلی اهمیت نداده اند؛ در سرتاسر دویست و پنجاه سال حضورشان شاید چندتا حدیث در آن زمینه ها بیشتر مطرح نفرموده اند، هرچند کار خوبی است اما آنقدر آن را آب و تاب ندهد و بر آن امور لازم و مهم مقدم ندارد.

از جمله آن کارهای خیلی مهم همین تعلیم و تعلم حلال و حرام است. نکند انسانی مسلمان باشد و خود را پیرو حضرات معصومین علیهم السلام بداند ولی حلال و حرامش را بلد نباشد.