مراحل رسیدن به مزایای تعلم

 

واضح است که همۀ مزایا برای همۀ طالبان علم و شاغلان و اقدام‌کنندگان در این مسیر، حاصل نمی‌شود. بلکه مقداری از مزایا برای همۀ طالبان و دانش آموزان است و به صرف اشتغال برایشان حاصل می‌شود، و مقداری از مزایا مربوط به کسانی است که موفق به دست‌یابی به مراتب عالیه بشوند.

مزایای آفرین گفتن به او، تصدیق و تمجید افراد مختلف، مثل بزرگان صحابه و پیامبر اکرم و ائمه ـ علیهم السلام ـ و تسبیح و استغفار موجودات و… برای همه است، یعنی برای تمام طالبانی که حایز دو شرط باشند: اولاً انگیزۀ خدایی داشته باشند، یعنی همان فاطلب اولاً فی نفسک حقیقةَ العبودیة. ثانیاً بعد از این‌که دستور و وظیفه را فهمید، به عمل به آن بی‌اعتنا نباشد، کما اینکه مرحوم شهید نیز در منیة این مطلب را فرموده‌اند.

اما یک سلسله از مزایا مربوط است به زمانی که به مقامات بالا و معتنابه از طلب علم برسد. در ادامۀ توضیح روایت مذکور از پیامبر اکرم، به مزایایی که به این دسته اختصاص دارد نیز می‌رسیم. ان‌شاءالله.