درس خواندن درست

به بنده خبر دادند برخی مراکز در هفته آینده می خواهند امتحاناتی برگزار کنند و رسم است که در این ایام برخی حوزه‌ها درسهایشان را تعطیل میکنند.

لکن نباید اینطور باشد. امتحاناتی میخواهد باشد مشکلی نیست‌ ولی درسهایتان را باید ادامه دهید و تعطیل نکنید.

اصولا درس را باید طوری بخوانید که هیچ وقت نیاز نداشته باشید که برای امتحان مطالعه کنید. هر زمان خواستند از شما آزمونی از درسهایی که خوانده‌اید، بگیرند بگویید: من آماده‌ام. نیازی ندارم برای هر درس یکی دو روز بنشینم مطالعه کنم. حالا احیانا انسان یک مرور خیلی سریع بکند برای اینکه حضور ذهن پیدا کند مساله‌ای نیست وگرنه با تامل و دقت در سوالات باید بتواند پاسخشان را بدهد.

عزیزان، اینطور درس بخوانیم خوب است.

متاسفانه کم شده است اینکه طلبه‌ها اشتباهات و مشکلات علمی‌شان را از یکدیگر بپرسند. این جهت قبلا خیلی رایج و معمول بود. باید طلبه‌ آماده باشد که هرگاه طلبه‌‌ی سطح پایین‌تر از او یک جایی سوالی دارد و یا نفهمیده است و به او مراجعه میکند، پاسخش را بدهد. مثلا کسی که دو سه سال است رساله توضیح‌المسائل را درس گرفته و حالا سطحش بالاتر رفته، اگر طلبه‌ی رساله خوانی از او توضیح عبارتی را خواست یا سوالی از رساله داشت سریع بتواند جوابش را به خوبی بیان کند طوری که او بفهمد.

درس خواندن درست اینطور است آقایان.

عزیزان سعی کنند دروسشان را طوری بخوانند که بتوانند به دیگران هم منتقل کنند. طالب علم نباید هدفش فقط خودش باشد. باید آمادگی نفع رسانی به دیگران را هم داشته باشد. این هم جزو برنامه است.